0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

שלום רב,
בתחילת חודש פברואר, 2018, פורסם בחדשות אירוע חדירת המל"ט האירני את גבולות ישראל. אירוע זה הוביל להתרסקות מטוס F-16 ישראלי בשטח ישראל ולפציעתם של שני טייסים, אשר נאלצו לנטוש את המטוס.

אנו קבוצת חוקרות מאוניברסיטת אריאל אשר עורכות מחקר העוסק בתגובות של האוכלוסייה הכללית בישראל מאז אירוע חדירת המל"ט האירני והתרסקות מטוס הקרב בצפון. במחקרינו אנו מעוניינות לנסות להבין איך אירועים ביטחוניים משפיעים על האופן בו את/ה מרגיש/ה, חושב/ת וחווה כלפי נושאים שונים לאורך זמן. אנו מאמינות כי דברייך יוכלו לסייע לאחרים המתגוררים באיזורים בעלי סיכון ביטחוני מוגבר, לתרום לעולם הידע ולאנשי טיפול בתחום זה.
השאלון אנונימי לחלוטין, וישמש לצרכי מחקר בלבד. אין חובה למלא את השאלון וניתן להפסיק בכל שלב אולם נציין כי שאלונים מלאים בלבד יוכלו לשמש אותנו במחקר זה ועל כן נבקשך לענות על השאלון במלואו. שאלות שיוחמצו יסומנו באדום על ידי המערכת ותופיע התראה כך שקל יהיה לזהות את השאלות החסרות ולענות עליהן.

אנו מודות לכם/ן מקרב לב על עזרתכם/ן הרבה!

בברכה,
ד"ר מיכל מחט שמיר, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל

גב' ליה רינג, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל

גב' שני פיצ'ו פרלורנזוס, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל

(This question is mandatory)

סמן/י בבקשה את הסכמתך להשתתף במחקר:

צא ואפס סקר